Saturday, March 13, 2010

Asy-Syu'araa 87: Doa agar tidak dihinakan pada hari Kiamat.

"Jangan Engkau hinakan aku pada hari mereka (manusia) dibangkitkan (hari Kiamat)".