Saturday, March 13, 2010

Asy-Syu'araa 169: Doa agar diselamatkan dari amalan atau pengaruh buruk masyarakat.

"Wahai Tuhanku, selamatkanlah diriku dan keluargaku dari amalan (jahat) yang  mereka lakukan."