Saturday, March 6, 2010

Ali Imran 8-9: Doa agar dijauhkan dari kesesatan.

 
"Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami cenderung pada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (kurnia). Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang mengumpulkan manusia di hari (akhirat)  yang tidak ada sebarang keraguan padanya."