Friday, March 12, 2010

Al-Mukminuun 97-98: Doa mohon dijauhi dari godaan syaitan.

"Wahai Tuhanku, aku berlindung denganMu dari bisikan-bisikan syaitan; dan aku berlindung denganMu dari  mereka mendekatiku".