Saturday, March 13, 2010

As-Syu'araa 118: Doa mohon kemenangan dan keselamatan diri serta orang-orang mukmin.

"Bukakanlah antaraku dan mereka kemenangan yang nyata; dan selamatkanlah daku dan orang-orang muslim yang bersamaku."