Friday, March 12, 2010

Al-Mukminuun 29: Doa memohon keselamatan

"Wahai Tuhanku, turunkanlah aku di tempat turun yang penuh keberkatan; dan Engkau adalah sebaik-baik yang menurunkan".