Friday, August 17, 2012

Doa ketika menaiki kenderaan

Dengan Nama Allah. Segala pujian bagi Allah. 
Maha Suci Allah yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, 
sedang tidak terdaya bagi kami menguasainya dan
sesungguhnya kepada Tuhan kami, kami akan kembali.
Segala puji bagi Allah,
Segala puji bagi Allah,
Segala puji bagi Allah,
Allah Maha Besar,
Allah Maha Besar, 
Allah Maha Besar,  
Maha Suci Engkau, 
Aku telah menzalimi diriku, Ampunilah aku.
Sesungguhnya hanya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa.