Sunday, August 12, 2012

Doa ketika dalam musibat

Sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadaNya kita semua kembali.
Ya Allah, berikanlah ganjaran kepadaku dalam musibatku dan
gantilah aku dengan yang lebih baik daripadanya. Amiin..