Thursday, November 15, 2012

New Year Doa (Doa awal tahun)

Bismillahi rahmanirrahim..
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala kepujian bagi Allah Pentadbir sekalian alam serta selawat dan salam ke atas Junjungan Nabi Muhammad s.a.w serta ke atas keluarganya dan sahabatnya.

Ya Allah Engkaulah yang kekal dan Engkaulah yang Maha Pemurah lagi Maha Pelindung. Pada tahun baru ini, kami memohon kepada Engkau perlindungan daripada syaitan yang direjam, pembantu-pembantunya dan tentera-tenteranya dan kami memohon perlindungan dari nafsu yang mendorong kepada kejahatan. Ya Allah, Tuhan yang mentadbir tujuh petala langit dan segala apa yang dibawah naungannya dan Tuhan yang mentadbir tujuh petala bumi dan segala kandungannya, jadikanlah bagi kami sebagai pelindung daripada kejahatan makhlukMu sekalian dan selamatkanlah kami dari segala penganiayaan dan kezaliman. Ya Allah yang Maha Gagah dan Maha Besar, lindungilah kami dari segala bencana, bala, mala petaka dan penyakit. Panjangkanlah umur kami dan berikanlah kesihatan kepada kami. Maha suci Allah yang melepaskan segala kesedihan, penderitaan dan kezaliman.

Ya Allah, kami memohon kepada Engkau supaya kami dapat melakukan pekerjaan yang boleh mendekatkan diri kami kepada Engkau. Ya Allah, Tuhan yang mengubahkan segala keadaan, ubahkanlah kami kepada sebaik-baik keadaan dengan kekuasaan dan kekuatan Engkau. Lepaskanlah kami dari kegelapan kepada cahaya. Permudahkanlah segala urusan kami dan mudahkanlah bagi kami setiap urusan yang sukar. Kurniakanlah kejayaan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Peyayang, murahkanlah rezeki kami dan berkatilah hidup kami.

Ya Allah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pegasih, ampunilah kami dan kasihanilah kami, ibu bapa kami, anak-anak kami, kaum keluarga kami, sahabat kami, orang yang kami sayang, orang yang berbuat baik kepada kami, kaum muslimin dan muslimat sekalian.

Ya Allah yang Maha Penyayang, kurniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat serta peliharalah kami dari azab api neraka.

Amin...