Wednesday, May 12, 2010

Al Baqarah: 153

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."